La capella Notre Dame del Roure

D’origen romànic, està classificada des de juny del 2.006 i està situada a mig camí del poble de Tellet en la carretera RD 63. Segons la llegenda, un bou permeté a la seva pastora que descobrís la imatge de la verge al cim d’un roure. Per això es feren peregrinatges per demanar a Maria que curés malalties. La capella fou edificada cap a l’any 1.100 per l’abat de Vallbona i dins del seu absis en forma de volta de quadrant d’esfera, podem admirar meravellosos frescos de la meitat del segle XII, una porta del segle XVI i un retaule del 1.651. Oberta pel públic cada dia de primavera-estiu i només els caps de setmana a la tardor-hivern.

Share