COU FONTAINE DES 9 JETS

La font dels 9 raigs

Construïda al 1313 durant el regnat del rei Sanç I de Mallorca, aquesta original font amb els seus 9 raigs  és el símbol d’un territori marcat per revoltes al segle XV, el rei Ferran II d’Aragó, corona la font amb un lleó emblema de Castella.

Després de l’annexió del nord de Catalunya a França, està inscrit a la base  la frase: « Venite Céretens , leo factus est gallus  » (Veniu Céretans, el lleó es torna gall) i per enfortir l’esperit francès a la població local, el cap del lleó es va girar  cap al regne de França.

Recentment, després dels esdeveniments de « la Feria», el lleó va recuperar el seu aspecte original mirant a les terres del sud.

En aquest lloc es van estudiar els termes del Tractat dels Pirineus (1659)

Classificat monument històric

Share