L’Oficina de Turisme Intercomunal del Vallespir està classificat en categoria II

Pertany a la xarxa de les oficines de Turisme de França, i es compromet a:

 • Posar a la vostra disposició un espai d’acolliment i un espai d’informació fàcilment assequibles.
 • Facilitar els vostres tràmits.
 • Oferir-vos mobiliari per poder-vos asseure.
 • Informar-vos gratuïtament sobre l’oferta turística local.
 • Oferir-vos un accés lliure a la wifi.
 • Afixar i difondre els seus períodes d’obertura, expressats com a mínim en dues llengües estrangeres.
 • Estar obert com a mínim 240 dies a l’any, dissabte i diumenge inclosos, durant el període turístic o d’animació.
 • Contestar durant tot l’any als vostres correus.
 • Assegurar un servei d’acolliment permanent, amb un personal que parla com a mínim dues llengües estrangeres.
 • Proporcionar mapes turístics, plànols i guies turístiques amb suport paper.
 • Proporcionar accés a la seva pàgina web trilingüe.
 • Difondre la seva informació turística (suport paper i web) traduïda com a mínim a dues llengües estrangeres, i relacionada amb :
  1. tots els allotjaments turístics, classificats i no classificats, fent constar, com a mínim, el nom de l’allotjament, les adreces postals, el correu electrònic, l’adreça de la pàgina web, les dades telefòniques i el nivell de classificació;
  2. informació pràctica i cultural, mitjançant la guia d’acollida;
  3. números de telèfon d’emergència.
 • Posar al dia cada any la seva informació turística.
 • Exposar a fora els números de telèfon d’emergència.
 • Presentar tota la oferta qualificada de la seva zona d’intervenció per a tots els tipus de clients.
 • Processar les seves de reclamacions i mesurar la vostra satisfacció.
 • Aplicar un procediment de qualitat.
 • Posar a la vostra disposició un conseller per a la vostra estància.

Garantir la fiabilitat i l’actualitat de la informació sobre la oferta turística local

Share